Anonyme

Henri Fantin-Latour, Sara, la baigneuse

Tom Poulton